Voimassa 1.5.2016 lähtien

Kiinteitä haittoja (sääntö 24-2) ovat:

  • kentällä olevat rakennukset ja väylän 4 tähystystorni
  • kaikki tiet ja hiekkapäällysteiset polut
  • kaivojen kannet, puiden ympärillä olevat puukannet
  • sähkökaapit, sähkötolpat ja niiden harukset
  • väylätunnukset, mainostaulut
  • 150 metrin merkkeinä olevat tuijat ja väylien pinnalla tai pintaan upotetut pituusmerkit
  • väylien 3 ja 7 soittokellot
  • väylillä ja karheikoissa olevat soralla päällystetyt salaojat ja salaojakaivot
  • kukkaistutukset
  • puut, jotka on merkitty sinisellä nauhalla.

Kymmenennellä avauspaikalla ei lyöntiä saa tarkoituksella suunnata klubirakennuksen yli.

Väylien 3 ja 9 välissä olevat ulkorajamerkit (valkoinen paalu) koskevat väylää 9 ja ovat väylää 3 (musta sivu) pelattaessa kiinteitä haittoja (sääntö 24-2) eikä niitä saa siirtää.

Lyönti, joka osuu kentällä olevaan sähkötolppaan tai sen harukseen, sähkölankaan tai sähkökaappiin, on rangaistuksetta uusittava.

Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa (Sääntö 24-1).

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Reikä peli – reiän menetys; Lyöntipeli – kaksi lyöntiä

Etäisyydenmittalaitteita saa käyttää kilpailuissa tai tasoituskierroksilla. Väylillä 3 ja 7 olevia soittokelloja on soitettava, kun väylä on vapaa seuraavan ryhmän avaus- tai jatkolyöntejä varten.

Mahdolliset muutokset paikallissääntöihin ja SLOPE -taulukot löytyvät klubin ilmoitustaululta 1. teen vierestä.

Imatran Golf