Imatran Golfin nuorten edustuspelaajien kulukorvaus 2017

Seurojen järjestämät alueelliset nuorten kilpailut (Kaakkois-Suomen Junnutour tms.)

Ei korvata.

Future Tour (Easy 9 ja 18 reikää, Future Tytöt, Future Pojat 12 ja Future Pojat 16)

Korvataan harjoituskierros- ja kilpailumaksut. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että pelaaja on kuluvana vuonna suorittanut hyväksytysti yhden seuran käyttämistä sääntö- ja etikettikokeista sovellettuna ikävuosien mukaan. TsemppiTourilla ei makseta kilometrikorvauksia eikä majoituskustannuksia.

Junior Challenge Tour

Korvataan harjoituskierros- ja kilpailumaksut. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että pelaaja on kuluvana vuonna suorittanut hyväksytysti seuran järjestämät sääntö- ja etikettikokeet sekä osallistunut vähintään kahteen laji- ja fysiikkatestiin, ja näin osoittanut kiinnostusta ja kehittymistä. Junior Challenge Tourilla ei makseta kilometrikorvauksia eikä majoituskustannuksia.

Junior Tour (FJT)

Korvataan harjoituskierros- ja kilpailumaksut sekä majoituskustannuksista 20 €/pelaaja/vuorokausi (ei huoltaja). Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että pelaaja on kuluvana vuonna suorittanut hyväksytysti seuran järjestämät sääntö- ja etikettikokeet sekä osallistunut vähintään kahteen laji- ja fysiikkatestiin, ja näin osoittanut kiinnostusta ja kehittymistä. FJT:llä ei pääsääntöisesti makseta kilometrikorvauksia (ks. kohta SM-kilpailut)

Junioreiden henkilökohtaiset SM-kilpailut

Korvataan Junior Tourin mukaisesti. Mikäli pelaaja sijoittuu 10 parhaan joukkoon, majoituskustannuksista korvataan 60 €/pelaaja/vuorokausi (ei huoltaja) ja muita matkustuskustannuksia voidaan korvata harkinnanvaraisesti.

Junioreiden joukkue SM-kilpailu

Korvataan harjoituskierros- ja kilpailumaksut ja kohtuulliset majoituskustannukset. Majoituskustannukset on hyväksytettävä ry:n erikseen nimeämällä henkilöllä ennen kilpailua.

Kulukorvauksien saaminen edellyttää pelaajalta seuran jäsenyyttä. Ennen kilpailuihin ilmoittautumista olisi pelaajan suotavaa keskustella osallistumisestaan seuran valmentajien kanssa. Kilpapelaajien laji- ja fysiikkatestejä voi korvata osoittamalla aktiivisuutta omatoimisessa harjoittelussa. Tästä on kuitenkin sovittava aina erikseen seuran valmentajien kanssa. Jos nuori ei käy testeissä eikä osoita riittävää kiinnostusta ja halukkuutta kehittymiseen, korvataan kilpailun kustannukset Future Tour-tason mukaisesti. Kilpailumatkojen ruokailuja ei korvata.

Jokainen pelaaja edustaa kentällä ja sen ulkopuolella aina omaa seuraansa. Käyttäytyminen on oltava golfin etiketin mukaista: pelaajilta odotetaan rehellisyyttä ja muiden huomioimista sekä positiivista ja iloista ilmettä. Kilpailumatkoilla alkoholin ja muiden päihteiden käyttö on kielletty. Asiattomasti käyttäytynyt pelaaja on tilivelvollinen seuran hallitukselle.

Pelaajan tai huoltajan on viivytyksettä pelimatkan jälkeen laadittava matkalasku kuitteineen. Matkalaskun hyväksyy Timo Hauska tai seuran toiminnanjohtaja Jani Huotilainen. Edellä mainittuja korvauksia voidaan tarvittaessa tapauskohtaisesti soveltaa. Kulukorvaus asioissa auttavat seuran Pro Jani Huotilainen, kilpailukuluista vastaava Timo Hauska tai junioripäällikkö Toni Turkkila.

Imatran Golf